• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swivel Caster (Pneumatic Tire) EA986HH-220

Swivel Caster (Pneumatic Tire) EA986HH-220

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Wheel: air tire with tube, Fitting: steel
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…220 x 65mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…250mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986HH-220

Part Number
EA986HH-220
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HH-220 in the Swivel Caster (Pneumatic Tire) EA986HH-220 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986HH-220 ในชุด Swivel Caster (Pneumatic Tire) EA986HH-220

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)