• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gear Head (for 25W) EA968CX-150

Gear Head (for 25W) EA968CX-150

【Product Specifications】
・For 25W
・Ball bearing type
・Size-80mm
・The reduction gear ratio-1/150
・Allowable torque(N・m)-50Hz:7.84、60Hz:7.84

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CX-150

Part Number
EA968CX-150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CX-150 in the Gear Head (for 25W) EA968CX-150 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CX-150 ในชุด Gear Head (for 25W) EA968CX-150

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)