• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gear Head (for 25W) EA968CX-15

Gear Head (for 25W) EA968CX-15

【Product Specifications】
・For 25W
・Ball bearing type
・Size-80mm
・The reduction gear ratio-1/15
・Allowable torque(N・m)-50Hz:2.62、60Hz:2.15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CX-15

Part Number
EA968CX-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CX-15 in the Gear Head (for 25W) EA968CX-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CX-15 ในชุด Gear Head (for 25W) EA968CX-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)