• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gear Head (for 15W) EA968CW-100

Gear Head (for 15W) EA968CW-100

【Product Specifications】
・For 15W
・Ball bearing type
・Size-70mm
・The reduction gear ratio-1/100
・Allowable torque(N・m)-50Hz:4.9、60Hz:4.9

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CW-100

Part Number
EA968CW-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CW-100 in the Gear Head (for 15W) EA968CW-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CW-100 ในชุด Gear Head (for 15W) EA968CW-100

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)