• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Gear Head (for 6W) EA968CV-180

Gear Head (for 6W) EA968CV-180

【Product Specifications】
・For 6W
・Ball bearing type
・Size-60mm
・The reduction gear ratio-1/180
・Allowable torque(N・m)-50Hz:2.94、60Hz:2.94

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA968CV-180

Part Number
EA968CV-180
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CV-180 in the Gear Head (for 6W) EA968CV-180 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)