• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Speed Control Motor EA968CG-90

Speed Control Motor EA968CG-90

【Product Specifications】
・Speed range-50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
・Voltage-Single phase AC100V
・Output-90W
・Startup torque (N・m)-0.55
・Allowable torque-1200rpm:0.58N・m(50Hz)、0.53N・m(60Hz)90rpm:0.25N・m(50/60Hz)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA968CG-90

Part Number
EA968CG-90
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CG-90 in the Speed Control Motor EA968CG-90 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)