• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-60

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-60

【Product Specifications】
・Output-60W
・Startup torque (N・m)-0.385
・Voltage-Single phase AC200V
・With terminal box type
・Frequency50Hz-Current:0.65A、Rated torque:0.47N・m Rated rotational speed:1300rpm
・Frequency60Hz-Current:0.7A、Rated torque:0.4N・m Rated rotational speed:1550rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA968CD-60

Part Number
EA968CD-60
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CD-60 in the Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-60 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)