• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-15

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-15

【Product Specifications】
・Output-15W
・Startup torque (N・m)-0.09
・Voltage-Single phase AC200V
・With terminal box type
・Frequency50Hz-Current:0.19A、Rated torque:0.125N・m Rated rotational speed:1200rpm
・Frequency60Hz-Current:0.18A、Rated torque:0.12N・m Rated rotational speed:1500rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA968CD-15

Part Number
EA968CD-15
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CD-15 in the Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-15 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)