• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CC-90

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CC-90

【Product Specifications】
・Output-90W
・Startup torque (N・m)-0.5
・Voltage-Single phase AC100V
・With terminal box type
・Frequency50Hz-Current:0.9A、Rated torque:0.69N・m Rated rotational speed:1300rpm
・Frequency60Hz-Current:1A、Rated torque:0.58N・m Rated rotational speed:1550rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CC-90

Part Number
EA968CC-90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CC-90 in the Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CC-90 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CC-90 ในชุด Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CC-90

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)