• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Roller Chain (Oilless) EA967EH-60

Roller Chain (Oilless) EA967EH-60

【Product Specifications】
・Non-refueling type
・Length-About 3m
・A special bushing that contains oil is used, eliminating the need for chain lubrication.
・Reduces running costs more than initial costs and realizes cost reduction.
・Count-#60
・Pitch-19.05mm
・No. oflinks-160

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA967EH-60

Part Number
EA967EH-60
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967EH-60 in the Roller Chain (Oilless) EA967EH-60 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)