• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

C 63 High-Load Conveyer Belt EA967CR-63

C 63 High-Load Conveyer Belt EA967CR-63

【Product Specifications】
・High load transmission belt that is excellent in heat resistance, oil resistance, flame resistance, and anti-static properties.
・Standard-C63
・Efficient pitch-1600mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA967CR-63

Part Number
EA967CR-63
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967CR-63 in the C 63 High-Load Conveyer Belt EA967CR-63 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA967CR-63 ในชุด C 63 High-Load Conveyer Belt EA967CR-63

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)