• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

B 38 High-Load Conveyer Belt EA967BR-38

B 38 High-Load Conveyer Belt EA967BR-38

【Product Specifications】
・High load transmission belt that is excellent in heat resistance, oil resistance, flame resistance, and anti-static properties.
・Standard-B38
・Efficient pitch-965mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA967BR-38

Part Number
EA967BR-38
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967BR-38 in the B 38 High-Load Conveyer Belt EA967BR-38 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA967BR-38 ในชุด B 38 High-Load Conveyer Belt EA967BR-38

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)