• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

B 34 High-Load Conveyer Belt EA967BR-34

B 34 High-Load Conveyer Belt EA967BR-34

【Product Specifications】
・High load transmission belt that is excellent in heat resistance, oil resistance, flame resistance, and anti-static properties.
・Standard-B34
・Efficient pitch-864mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA967BR-34

Part Number
EA967BR-34
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967BR-34 in the B 34 High-Load Conveyer Belt EA967BR-34 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)