• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Energy-Saving V Belt EA967BN-57

Energy-Saving V Belt EA967BN-57

【Product Specifications】
・Standard…BN57
・Pitch circumference…1,448mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA967BN-57

Part Number
EA967BN-57
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967BN-57 in the Energy-Saving V Belt EA967BN-57 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA967BN-57 ในชุด Energy-Saving V Belt EA967BN-57

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)