• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Separate Collar [Steel] EA966CD-9

Separate Collar [Steel] EA966CD-9

【Product Specifications】
・Separate type
・Material-Steel (S45C)
・ID x OD x Width…20 x 40 x 12

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA966CD-9

Part Number
EA966CD-9
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA966CD-9 in the Separate Collar [Steel] EA966CD-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA966CD-9 ในชุด Separate Collar [Steel] EA966CD-9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)