• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slit Collar [Steel] EA966CB-13

Slit Collar [Steel] EA966CB-13

【Product Specifications】
・Slit type
・Material-Steel (S45C)
・Suitable for slide shaft or changing the mounting location in a frequently.
・ID x OD x Width…16 x 35 x 12

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA966CB-13

Part Number
EA966CB-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA966CB-13 in the Slit Collar [Steel] EA966CB-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA966CB-13 ในชุด Slit Collar [Steel] EA966CB-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)