• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

E Ring [Trivalent Chromate] EA949WE-5【120 Pieces Per Package】

E Ring [Trivalent Chromate] EA949WE-5

【Product Specifications】
・Material-Spring steel
・Trivalent chromate plating
・Shaft dia.…5mm
・Qty. per unit…120

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949WE-5

Part Number
EA949WE-5
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

120 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949WE-5 in the E Ring [Trivalent Chromate] EA949WE-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WE-5 ในชุด E Ring [Trivalent Chromate] EA949WE-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)