• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MB-518【28 Pieces Per Package】

Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MB-518

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim.…M5 x 18
・Qty. per unit…28

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949MB-518

Part Number
EA949MB-518
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

28 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MB-518 in the Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MB-518 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MB-518 ในชุด Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MB-518

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)