• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spring Washer Set (Stainless Steel) EA949LY-18

Spring Washer Set (Stainless Steel) EA949LY-18

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Case size-205x145x40mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LY-18

Part Number
EA949LY-18
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LY-18 in the Spring Washer Set (Stainless Steel) EA949LY-18 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LY-18 ในชุด Spring Washer Set (Stainless Steel) EA949LY-18

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)