• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fully Threaded Bolt (Stainless Steel SUS304) EA949HL-93

Fully Threaded Bolt (Stainless Steel SUS304) EA949HL-93

【Product Specifications】
・Length-285mm
・Thread dia.-W3/8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HL-93

Part Number
EA949HL-93
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HL-93 in the Fully Threaded Bolt (Stainless Steel SUS304) EA949HL-93 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HL-93 ในชุด Fully Threaded Bolt (Stainless Steel SUS304) EA949HL-93

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)