• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-107【100 Pieces Per Package】

Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-107

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Dim.…M10 x 75
・Qty. per unit…100

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HE-107

Part Number
EA949HE-107
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HE-107 in the Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-107 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HE-107 ในชุด Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-107

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)