• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Male Threaded Clamp Lever EA948C-141

Male Threaded Clamp Lever EA948C-141

【Product Specifications】
・Material-Lever: zinc die-castThread: steel
・Color-Silver
・Screw…M12 x 25
・A…95
・B…63
・G…19

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA948C-141

Part Number
EA948C-141
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948C-141 in the Male Threaded Clamp Lever EA948C-141 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)