• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Handle EA948BJ-78

Handle EA948BJ-78

【Product Specifications】
・Material-SUS304 (hairline finish)
・Screw dim.-M3
・L…100
・P…95
・H1…65
・W…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BJ-78

Part Number
EA948BJ-78
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BJ-78 in the Handle EA948BJ-78 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-78 ในชุด Handle EA948BJ-78

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)