• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Handle (Male Thread) EA948BJ-48

[Stainless Steel] Handle (Male Thread) EA948BJ-48

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (mirror finish)
・With 2 hexagonal nuts and 2 spring washers
・Screw…M5
・A…8
・L1…128
・L…120
・H…40

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BJ-48

Part Number
EA948BJ-48
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BJ-48 in the [Stainless Steel] Handle (Male Thread) EA948BJ-48 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-48 ในชุด [Stainless Steel] Handle (Male Thread) EA948BJ-48

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)