• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Aluminum] Handle EA948BH-1

[Aluminum] Handle EA948BH-1

【Product Specifications】
・Material-Aluminum alloy
・Screw dim.- -1 to -3, -11 to -13: M6-4 to -6, -14 to -16: M8
・A…20
・M…11 to 1611 to 16
・L…113
・H…47
・Color…White

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BH-1

Part Number
EA948BH-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BH-1 in the [Aluminum] Handle EA948BH-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BH-1 ในชุด [Aluminum] Handle EA948BH-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)