• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Reinforced Nylon] Handle EA948BG-13

[Reinforced Nylon] Handle EA948BG-13

【Product Specifications】
・Material-Glass fiber reinforced nylon 6
・Use bolt with hexagonal hole (M8) to install. (prepared hole 8.5mm)
・The handle is mountable from the front.
・M…179
・L…204
・H…50
・Color…White

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BG-13

Part Number
EA948BG-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BG-13 in the [Reinforced Nylon] Handle EA948BG-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BG-13 ในชุด [Reinforced Nylon] Handle EA948BG-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)