• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Female Threaded Grip EA948BF-3

Female Threaded Grip EA948BF-3

【Product Specifications】
・Material-Grip: nylon 6, Thread: brass
・Screw…M8 x 18
・D…20
・L…45
・d…14

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BF-3

Part Number
EA948BF-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BF-3 in the Female Threaded Grip EA948BF-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BF-3 ในชุด Female Threaded Grip EA948BF-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)