• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Male Threaded Chrysanthemum Knob EA948AY-52

Male Threaded Chrysanthemum Knob EA948AY-52

【Product Specifications】
・Material-Knob: nylon 6Thread: SS400(unichrome plating)
・Screw…M8 x 30
・D…30
・H…10
・d…15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948AY-52

Part Number
EA948AY-52
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AY-52 in the Male Threaded Chrysanthemum Knob EA948AY-52 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AY-52 ในชุด Male Threaded Chrysanthemum Knob EA948AY-52

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)