• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic Knob, Female Thread EA948AY-13

Plastic Knob, Female Thread EA948AY-13

【Product Specifications】
・Screw…M8
・D…40
・H…19
・d…18

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948AY-13

Part Number
EA948AY-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AY-13 in the Plastic Knob, Female Thread EA948AY-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AY-13 ในชุด Plastic Knob, Female Thread EA948AY-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)