• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Male Threaded Dimple Knob Black EA948AW-13

Male Threaded Dimple Knob Black EA948AW-13

【Product Specifications】
・Material-Knob: nylon 6, Thread: SUSXM7
・Screw…M8 x 20
・D…25
・H…18
・d…19

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948AW-13

Part Number
EA948AW-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AW-13 in the Male Threaded Dimple Knob Black EA948AW-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AW-13 ในชุด Male Threaded Dimple Knob Black EA948AW-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)