• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Female Three-arm Knob EA948AL-33

Female Three-arm Knob EA948AL-33

【Product Specifications】
・Material-Knob: polyamide (glass fiber reinforcement), Male thread (AL-21 to -23):SUM22L (zinc plating),Female thread (AL-31 to -35):brass (C3604B)
・Male screw…M12
・A…80
・B…36
・C…32

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948AL-33

Part Number
EA948AL-33
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AL-33 in the Female Three-arm Knob EA948AL-33 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AL-33 ในชุด Female Three-arm Knob EA948AL-33

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)