• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Valve for Refrigerant EA496DB-3

Ball Valve for Refrigerant EA496DB-3

【Product Specifications】
・Application-Refrigerant, air
・Withstanding pressure-6.8MPa
・Flare screw(Both males)…3/8 male x3/8 male

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA496DB-3

Part Number
EA496DB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA496DB-3 in the Ball Valve for Refrigerant EA496DB-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA496DB-3 ในชุด Ball Valve for Refrigerant EA496DB-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)