• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Feed Water Faucet Tee EA471BA-20

Feed Water Faucet Tee EA471BA-20

【Product Specifications】
・Material-Hard polyvinyl chloride
・Screw dim.…Rp3/4
・Nominal dia.…20

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471BA-20

Part Number
EA471BA-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471BA-20 in the Feed Water Faucet Tee EA471BA-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471BA-20 ในชุด Feed Water Faucet Tee EA471BA-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)