• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Feed Water Faucet Tee EA471BA-13

Feed Water Faucet Tee EA471BA-13

【Product Specifications】
・Material-Hard polyvinyl chloride
・Screw dim.…Rp1/2
・Nominal dia.…13

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471BA-13

Part Number
EA471BA-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471BA-13 in the Feed Water Faucet Tee EA471BA-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471BA-13 ในชุด Feed Water Faucet Tee EA471BA-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)