• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GB-10

(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GB-10

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Max. pressure-2.8MPa(-15 to 100℃)
・Service temperature-0.5MPa(-15 to 150℃)
・Fluid ... hot and cold water, antifreeze, oil, air
・Full bore type
・Thread size(Rc)-1

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470GB-10

Part Number
EA470GB-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470GB-10 in the (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GB-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470GB-10 ในชุด (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GB-10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)