• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Lock Lever Type] Damper EA470EA-30

[Lock Lever Type] Damper EA470EA-30

【Product Specifications】
・Lock lever type
・Maximum temperature range:-20 to 120℃
・Material-Body: ADC12Valve body: SCS14
・Maximum operating pressure-1.0MPa
・Applicable flange-5K/10K (JIS), 125lb/150lb (ANCI)
・Nominal dia.…80A(3)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470EA-30

Part Number
EA470EA-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470EA-30 in the [Lock Lever Type] Damper EA470EA-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470EA-30 ในชุด [Lock Lever Type] Damper EA470EA-30

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)