• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-25

Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-25

【Product Specifications】
・Material-Body, nut: Malleable cast iron (hot dip galvanizing), Lock ring, collar: Steel, Packing: NBR
・Max. operating pressure-Water, air, oil: 1.0MPa (10.2kgf/cm2), Utility gas, LPG: 0.3MPa (3.1kgf/cm2)
・Nominal-25A
・Screw dim.-R1"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469HE-25

Part Number
EA469HE-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469HE-25 in the Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-25 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469HE-25 ในชุด Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-25

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)