• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tee (Welding Joint) EA469GD-20

Tee (Welding Joint) EA469GD-20

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…50(2)
・OD…60.5mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GD-20

Part Number
EA469GD-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GD-20 in the Tee (Welding Joint) EA469GD-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GD-20 ในชุด Tee (Welding Joint) EA469GD-20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)