• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Elbow (Welding Joint) EA469GB-24

Elbow (Welding Joint) EA469GB-24

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…65(2.1/2)
・OD…76.3mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GB-24

Part Number
EA469GB-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GB-24 in the Elbow (Welding Joint) EA469GB-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GB-24 ในชุด Elbow (Welding Joint) EA469GB-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)