• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PT Cross Joint EA469BE-106

PT Cross Joint EA469BE-106

【Product Specifications】
・Material-Black heart malleable cast iron
・Max pressure-1MPa
・Screw dim. (PT)…3/4"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469BE-106

Part Number
EA469BE-106
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469BE-106 in the PT Cross Joint EA469BE-106 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469BE-106 ในชุด PT Cross Joint EA469BE-106

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)