• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

PT Reducing Socket EA469BB-7

PT Reducing Socket EA469BB-7

【Product Specifications】
・Material-Black heart malleable cast iron
・Max pressure-1MPa
・Screw dim. (PT)…1.1/2 x 1.1/4
・Length…52mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469BB-7

Part Number
EA469BB-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469BB-7 in the PT Reducing Socket EA469BB-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469BB-7 ในชุด PT Reducing Socket EA469BB-7

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)