• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

PT Reducing Socket EA469BB-5

PT Reducing Socket EA469BB-5

【Product Specifications】
・Material-Black heart malleable cast iron
・Max pressure-1MPa
・Screw dim. (PT)…1.1/4 x 1
・Length…48mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA469BB-5

Part Number
EA469BB-5
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469BB-5 in the PT Reducing Socket EA469BB-5 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)