• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sink EA468EA-3

Sink EA468EA-3

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (18-8)
・Use EA468DC-20 as a waste stopper.
・ID…330mm
・OD…360mm
・Depth…130mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468EA-3

Part Number
EA468EA-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468EA-3 in the Sink EA468EA-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468EA-3 ในชุด Sink EA468EA-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)