• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hair Catcher For Bathroom EA468DL-2

Hair Catcher For Bathroom EA468DL-2

【Product Specifications】
・Material-PP
・Size-102mm
・Overall height-20mm
・For unit bath
・It collects small dirt in bathrooms.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DL-2

Part Number
EA468DL-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DL-2 in the Hair Catcher For Bathroom EA468DL-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DL-2 ในชุด Hair Catcher For Bathroom EA468DL-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)