• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-4

Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-4

【Product Specifications】
・Material-Brass, Stainless
・Mirror finish
・Lid removable with screwdriver
・Nominal-75
・Dia.-90mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DK-4

Part Number
EA468DK-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DK-4 in the Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DK-4 ในชุด Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)