• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

External Thread Cleaning Hole EA468DK-33

External Thread Cleaning Hole EA468DK-33

【Product Specifications】
・Material-Brass
・For iron pipe
・The cover is a Screw-in type
・Contained in packing and effective in deodorization
・Nominal-65
・Dia.(mm)-77
・Thread dia.-G2.1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DK-33

Part Number
EA468DK-33
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DK-33 in the External Thread Cleaning Hole EA468DK-33 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DK-33 ในชุด External Thread Cleaning Hole EA468DK-33

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)