• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drain Grating [for VP , VU Pipes] EA468DH-35

Drain Grating [for VP , VU Pipes] EA468DH-35

【Product Specifications】
・Material-Brass
・The grid is screw-in type.
・Adhering to VP and VU tube.
・Nominal-100
・Dia.(mm)-116

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DH-35

Part Number
EA468DH-35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DH-35 in the Drain Grating [for VP , VU Pipes] EA468DH-35 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DH-35 ในชุด Drain Grating [for VP , VU Pipes] EA468DH-35

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)