• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Internal Thread Drain Grating EA468DH-11

Internal Thread Drain Grating EA468DH-11

【Product Specifications】
・Material-Brass
・The grating is screwed in.
・Nominal…40
・Thread (inside)…G1.1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DH-11

Part Number
EA468DH-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DH-11 in the Internal Thread Drain Grating EA468DH-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DH-11 ในชุด Internal Thread Drain Grating EA468DH-11

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)