• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Insect-Repellent Internal Thread Drain Grating EA468DF-5

Insect-Repellent Internal Thread Drain Grating EA468DF-5

【Product Specifications】
・Material-Body: brass, Grating: SUS304(16 mesh, wire dia 0.35)
・Nominal…100
・Thread (inside)…G4
・OD (mm)…118

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DF-5

Part Number
EA468DF-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DF-5 in the Insect-Repellent Internal Thread Drain Grating EA468DF-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DF-5 ในชุด Insect-Repellent Internal Thread Drain Grating EA468DF-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)