• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Strainer EA465AM-14

Strainer EA465AM-14

【Product Specifications】
・Material-Body: ductile cast iron (FCD-S)
・Max. pressure-Air, gas, oil, steam, pulsating water (220℃ or less): 0.98MPa (10kgf/cm2), Still water (120℃ or less): 1.37MPa (14kgf/cm2)
・Thread (PT)…1.1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA465AM-14

Part Number
EA465AM-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA465AM-14 in the Strainer EA465AM-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA465AM-14 ในชุด Strainer EA465AM-14

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)